Φίλτρα Νερού

Φίλτρα Νερού

Στο νερό του δικτύου ύδρευσης, αλλά και σε πολλά εμφιαλωμένα νερά, βρίσκεται συνήθως μίγμα χημικών ουσιών όπως Χλώριο, Μόλυβδος, Ζιζανιοκτόνα, Ίνες Αμιάντου, Φυτοφάρμακα αλλά και αρκετοί άλλοι ρυπαντές. Οι χημικές αυτές ουσίες αποδεδειγμένα επιβαρύνουν με την πάροδο του χρόνου την ανθρώπινη υγεία.

Δυστυχώς, οι υγειονομικές προδιαγραφές που καθορίζουν τα επιτρεπτά όρια αυτών των τοξινών στο πόσιμο νερό, βασίζονται σε επιπτώσεις που έχουν μελετηθεί σε ενήλικες. Αυτές οι μέγιστες τιμές ανοχής (MCLs) στηρίζονται επίσης στην εσφαλμένη υπόθεση ότι κάθε φορά είμαστε εκτεθειμένοι σ’ έναν μόνο παράγοντα. Δεκάδες όμως διαφορετικές τοξικές ουσίες που ανιχνεύονται στο νερό της βρύσης λειτουργούν προσθετικά.

Η ραγδαία αύξηση των περιβαλλοντικών ρύπων αλλά και η μειωμένη ικανότητα που έχουν οι άνθρωποι να απομακρύνουν τους ρύπους και τις τοξίνες από το σώμα τους, έχουν ενοχοποιηθεί για τη σημαντική αύξηση του  καρκίνου σε όλες του τις μορφές αλλά και πολλών άλλων ασθενειών κατά την τελευταία δεκαετία.

Το σύστημα φιλτραρίσματος νερού είναι λοιπόν μια μεγάλη επένδυση για  την υγεία μας και την υγεία των παιδιών μας.