Τι είναι αφυγραντήρας

Ο αφυγραντήρας είναι η συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την ποσότητα υγρασίας στον αέρα του δωματίου – σπιτιού μας. Ο αφυγραντήρας μας βοηθάει να κρατήσουμε τα επίπεδα υγρασίας στο δωμάτιο υπό έλεγχο, έτσι ώστε ο αέρας να είναι πιο υγιεινός, απαλλαγμένος  από τα φυσικά – ορατά σημάδια της υψηλής σχετικής υγρασίας, όπως είναι η μούχλα στους τοίχους, η συμπύκνωση στα παράθυρα, και οι δυσάρεστες οσμές.

Μερικά σπίτια μπορεί να έχουν προβλήματα υγρασίας μόνο σε ορισμένες περιόδους του έτους, όπως την άνοιξη, όταν υπάρχει μεγάλη απορροή νερού από το έδαφος. Άλλες κατοικίες παρουσιάζουν πρόβλημα υψηλής υγρασίας όλο το χρόνο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υγρασία που παρουσιάζεται σε βορινούς τοίχους και ντουλάπες, η συμπύκνωση υγρασίας (σταγόνες νερού) στα παράθυρα, εμφάνιση μούχλας στο λουτρό, σε χώρους που δε θερμαίνονται σωστά ή δεν αερίζονται. Υπάρχουν επίσης φορές που η υγρασία είναι πρόβλημα μόνο σε ένα δωμάτιο συνήθως το ποιο κρύο ή χώρο του σπιτιού που είτε δεν είναι μονωμένος σωστά ή υπάρχουν κατασκευαστικές ατέλειες.

Η υγρασία σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού είναι ίδια, λόγο του φυσικού φαινομένου της εξάτμισης

“πάντα ο υγρός αέρας τείνει και κινείται προς τον ξηρότερο”

Η επιλογή του κατάλληλου αφυγραντήρα γίνεται βάση των κυβικών μέτρων του χώρου, θεωρώντας ότι το 90% των κατοικιών στην Ελλάδα έχουν ύψος 2,85-3,00 μ. έχουμε κατηγοριοποίηση τα μοντέλα μας, βάση του χώρου κάλυψης με τετραγωνικά μέτρα. Ο αφυγραντήρας που θα επιλέξουμε θα πρέπει να καλύπτει όλα τα τετραγωνικά του σπιτιού-χώρου που θα τοποθετηθεί και όχι μόνο τον χώρο που παρουσιάζετε το πρόβλημα.

Το σοβαρότερο πρόβλημα βέβαια είναι οι επιπτώσεις που έχει για την υγεία μας η υψηλή υγρασία στους εσωτερικούς χώρους. Μελέτες  καταδεικνύουν ότι η υψηλή σχετική υγρασία >60%Σ.Υ. μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων του αναπνευστικού και αλλεργίες. Πειραματικές μελέτες σχετικά με μεταδιδόμενα από τον αέρα βακτήρια και ιών έχουν δείξει ότι η επιβίωση αυτών των μολυσματικών οργανισμών ελαχιστοποιείται όταν η σχετική υγρασία είναι μεταξύ 40 και 60%. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι λιγότερες για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται σε περιβάλλον χαμηλής σχετικής υγρασίας. Η ύπαρξη των ακάρεων και μυκήτων εξαρτάται επίσης άμεσα από τη σχετική υγρασία. Η ανάπτυξη και πλήθος αυτών των μικροοργανισμών ελαχιστοποιείται όταν η σχετική υγρασία είναι κάτω από 50% και φθάνουν στο μέγιστο βαθμό στο 80% σχετικής υγρασίας. Τα περισσότερα είδη μυκήτων δεν μπορούν να αναπτυχθούν εκτός εάν η σχετική υγρασία υπερβαίνει το 60%.