Τεστ δοκιμής FXT-3-AQ. Η συσκευασία περιλαμβάνει δύο Ταχείες δοκιμές για τη μέτρηση των βασικών παραμέτρων του πόσιμου νερού:

Μετρήσεις:

  • Τιμή του pH (pH): 6 – 11
  • Αλκαλικότητα: 0-720
  • Σκληρότητα: 0-425
  • Σίδηρος: 0-5,0
  • Χλώριο: 0-4,0
  • Νιτρικά ιόντα: 0-50
  • Νιτρώδη: 0-10
Κατασκευαστής